Compeed

Munnsår – årsaker, faser, behandling

Munnsår – årsaker, faser, behandling Munnsår – årsaker, faser, behandling Munnsår – årsaker, faser, behandling

Hvis du er plaget av munnsår, er du ikke alene. Omtrent to tredeler av alle under femti år er smittet av herpes simplex virus type 1 (HSV-1), viruset som gir munnsår. I Europa tilsvarer det i overkant av 200 millioner kvinner (69 %) og 187 millioner menn (61 %). Herpesinfeksjon er vanligvis symptomfritt, men kan gi milde symptomer eller smertefulle blemmer. Munnsår er ikke bare irriterende, men kan være flaut, slik at det påvirker det sosiale og følelsesmessige. I ekstreme tilfeller kan det føre til sosial isolasjon. Men glem ikke at det er mange som har dette.

Hva er munnsår?

Munnsår, også kalt herpes eller forkjølelsessår, er en gruppe små væskefylte, blemmer. Blemmene er oftest samlet på leppene og rundt munnen. Før et utbrudd vil du føle at det klør eller stikker. Deretter vil det oppstå blemmer, og de vil vanligvis sprekke, væske seg, få skorpe og forsvinne i løpet av alt fra noen dager til et par uker. Hvis du ikke behandler munnsåret, tar det vanligvis 7–10 dager, men det kan gå opptil to uker. Selv om man ikke kan lege munnsår en gang for alle, kan du kontrollere smerten, omfanget av utbruddet og legingsprosessen.

Hvorfor får man munnsår?

Munnsår skyldes et virus, herpes simplex type 1 (HSV-1). Herpes simplex-viruset har to typer: HSV-1 og HSV-2. Det er den førstnevnte som gir herpes labialis, altså herpes i området rundt munnen – hovedsakelig på leppene. Denne typen herpes er den som vanligvis blir omtalt som munnsår eller forkjølelsessår, mens HSV-2 gir kjønnsherpes. Herpes et utslett i huden og slimdannende, og det kjennetegnes av rødhet i det berørte området etterfulgt av blemmedannelse. Blemmene kan sprekke, og det vil deretter danne seg skorper.

Den første munnsårvirusinfeksjonen får man vanligvis før man fyller 20 år, og den er observert hos barn helt ned til 6 måneders alder. Man kan få infeksjonen på flere måter: gjennom direkte kontakt med viruset via spytt, gjennom kyssing eller deling av personlige gjenstander eller gjennom hudkontakt. Det er viktig å vite at en person som har viruset, kan være smittsom når som helst – uansett om vedkommende har et utbrudd av munnsår eller ikke. Herpesviruset kommer inn i kroppen gjennom en rift i huden rundt eller i munnen. Man vil da få et utbrudd i løpet av noen dager. Etter denne første infeksjonen vil viruset ligge sovende i ansiktets nerveceller. Hos rundt en tredel av oss kan viruset «våkne opp» eller bli reaktivert, slik at man får nye utbrudd. Når viruset blir reaktivert, beveger det seg gjennom nervene og ut i huden, der det gir sår rundt leppene, i munnen eller – i rundt 10 prosent av tilfellene – på nese, hake eller kinn.

Munnsår kan påvirkes av stress, inkludert følelsesmessig stress, utmattelse, søvnmangel, svakt immunforsvar, sykdom med infeksjon eller feber, kirurgi (for eksempel i tennene), lokale sår i huden, hormonendringer som menstruasjon eller hvis man bruker p-piller, og eksponering for sol eller vind. Hvis du har munnsår, kan det være lurt å føre en logg der du noterer ting, for eksempel aktiviteter, sykdommer og livshendelser, som kan forklare utbruddet. Dette kan hjelpe deg til å finne ut hva som utløser utbruddene. Personer med tilbakevendende utbrudd får gjerne utbrudd mindre enn tre ganger i året, og det skjer ofte sjeldnere over tid.

Er det smittsomt?

Ja, det er det. Vanligvis spres munnsår fra person til person gjennom nærkontakt, som kyssing, men det kan også overføres ved at man tar på gjenstander der viruset befinner seg, for eksempel håndklær, bestikk eller barbermaskiner. Man kan smitte andre fra man kjenner den første kløen eller andre tegn på munnsår, til det er fullstendig leget. Den vanlige oppfatningen om at et munnsår ikke er smittsomt når det har skorpe, er altså ikke riktig. Dessverre er munnsår smittsomme også selv om de ikke er synlige, for viruset kan overføres til andre også når det er sovende.

Hvor lenge varer det?

Når en person får viruset for første gang, oppstår det vanligvis i løpet av noen få dager. Tegn og symptomer kan variere og er avhengig av om det er snakk om første utbrudd, eller om det vender tilbake. Senere utbrudd er gjerne mindre enn det første. Munnsår oppstår ofte på samme sted som før, og utviklingen av et munnsår går vanligvis gjennom fem faser i løpet av 7–10 dager. De tidlige fasene er mest smertefulle og sensitive.

 • Fase 1: Den kløende fasen
  For mer enn 85 prosent av de som har munnsår, begynner et utbrudd ofte med symptomer som kløe, stramhet, sårhet eller en kilende følelse rundt leppene. Denne fasen varer i 1–2 dager. Som oftest vil den kløende følelsen oppstå i området der munnsåret vil dukke opp. Området blir deretter hovent og rødt, og det kan være smertefullt å ta på det. Husk at et munnsår er smittsomt fra det øyeblikket du kjenner den kløende følelsen eller andre tegn på at det vil oppstå, for da har viruset allerede begynt å reprodusere seg selv.
 • Fase 2: Blemmefasen
  I løpet av 48 timer etter første fase vil det oppstå klynger av røde, væskefylte blemmer. Dette er resultatet av at viruset våkner opp, reproduserer seg selv og blir møtt av motstand fra kroppen. Blemmene begynner å fylle seg med klar væske. Denne væsken er svært smittsom fordi den inneholder munnsårviruset (HSV-1, herpes simplex type 1). Hvis blemmene sprekker, lekker den smittsomme væsken ut, og dette kan smitte andre kroppsdeler eller andre mennesker.
 • Fase 3: Væskefasen
  På dag 4 eller 5 av et utbrudd sprekker gjerne blemmene, de væsker seg, og det dannes smertefulle sår. De åpne sårene er røde og ikke spesielt dype. Merk at munnsåret er på sitt mest smittsomme i denne perioden. De eksponerte sårene vil deretter begynne å få skorper etter hvert som kroppen setter i gang legingen.
 • Fase 4: Skorpefasen
  Rundt utbruddets dag 5–8 vil du mest sannsynlig ha fått skorper. Sårene har tørket ut, og det har dannet seg skorper. Dette fører til kløe og smertefulle sprekker. Når blemmene tørker ut uten å sprekke, blir skorpene gule eller brune.
 • Fase 5: Avslutning og leging
  Munnsårets siste fase er legingen. Når kroppens forsvarsmekanismer har håndtert viruset, begynner skorpene å falle av, og munnsåret vil bli leget. Prøv å unngå å rive av skorpene, for da vil legingen måtte begynne på nytt igjen. For de fleste skjer legingen mellom 8 og 10 dager etter de første symptomene. Munnsår gir vanligvis ikke arr.

Kan man bli kvitt munnsår?

Mellom utbruddene ligger HSV-1 lagret i nervecellene dine, så du kan aldri helt bli kvitt det. Etter den første infeksjonen ligger viruset sovende i ansiktets nerveceller resten av livet. Selv om det er vanlig med spontant tilbakevendende utbrudd, finnes det en rekke interne og eksterne utløsningsfaktorer som kan føre til at viruset våkner og begynner å reprodusere seg, slik at det oppstår munnsår. Det er ikke mulig å beskrive disse utløsningsfaktorene presist, for de kan variere fra person til person. Dette betyr at bestemte hendelser i livet ditt kan gjøre at viruset våkner, slik at du får utbrudd av munnsår. For å kunne håndtere utbruddene er det viktig å vite hva som utløser dem hos deg.

Tips til håndtering av munnsår

Siden viruset aldri forlater kroppen etter det første utbruddet, kan man ikke bli kvitt det for godt, men symptomene kan holdes i sjakk. Flere timer før munnsåret oppstår, eller dagen før, vil du sannsynligvis føle at det kiler eller klør rundt leppene. Behandling av munnsåret i den første fasen er det mest effektive, og dette kan gjøre at såret blir mindre og leges raskere.
COMPEED®s munnsårplaster kan bidra til å forhindre at munnsår forverres og redusere omfanget av sårskorper. I tillegg kan det bidra til raskere leging ved hjelp av aktiv hydrokolloidgelé-teknologi som er utviklet for å lege munnsår raskt. COMPEED®s munnsårplaster er utviklet for å være diskré, slik at man også unngår sosial forlegenhet. Du kan bruke plastrene når som helst i utbruddet. Den generelle regelen er likevel: jo raskere, desto bedre. COMPEED® munnsårplaster vil både bidra til at sårene leges raskere, at du får mindre smerter, og at du reduserer smitterisikoen. Plasterets beskyttende barriere bidrar effektivt til å redusere risikoen for å smitte andre. Plastrene har vist seg å være svært effektive i behandlingen av herpes labialis, og samtidig beskytter de såret mot ytre miljøfaktorer.

Et annet alternativ er å ta virusdrepende midler for å hindre viruset i å reprodusere seg, slik at man munnsåret ikke utvikler seg, eller at det i det minste blir mindre i størrelse og raskere å lege. Virusdrepende midler til behandling av munnsår får man gjerne enten som piller eller krem.

Kilder

1

World Health Organization – Herpes simplex virus (January 2017) – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus

2

Karlsmark T et al. Randomized clinical study comparing Compeed® cold sore patch to acyclovir cream 5% in the treatment of herpes simplex labialis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Nov;22(10):1184-92. doi: 10.1111/j.1468-3083.2008.02761.x