Munnsår

Hva utløser munnsår? Og hva kan jeg gjøre

4 minutter med lesing
Hva utløser munnsår? Og hva kan jeg gjøre Hva utløser munnsår? Og hva kan jeg gjøre Hva utløser munnsår? Og hva kan jeg gjøre

Når du får herpes simplex type 1, kan du ikke bli kvitt det igjen, men det kan håndteres. Du kan bidra til å unngå reaktivering av munnsårviruset ved å finne ut hva som utløser det hos deg. De fleste som er infisert med viruset, har ingen symptomer før en ekstern faktor vekker infeksjonen.

Reaktivering av viruset

Når du får HSV-1, vil det vanligvis gi et første utbrudd av munnsår. Deretter vil viruset bli i kroppen resten av livet, og du får ikke munnsår mens viruset ligger sovende i kroppen mellom utbrudd. Det er mange faktorer som kan vekke viruset og føre til at det begynner å reprodusere seg og spre seg. På samme tid prøver immunforsvaret å nedkjempe viruset, og dette fører til betennelse (smerte og rødhet).

Hva er det som utløser det?

Når du har fått viruset, vil det for det meste være inaktivt. Nå og da kan det likevel bli reaktivert av bestemte utløsende faktorer, og det oppstår da et utbrudd av munnsår. Utløsningsfaktorene er av to typer:

Knyttet til forhold ved deg

  • sykdom: feber, influensa, forkjølelse
  • stress, inkludert fysisk slit og følelsesmessig stress
  • utmattelse eller søvnmangel
  • hormonendringer, særlig ved menstruasjon eller på grunn av p-piller
  • mindre skader som sprekker i leppene
  • svakt immunforsvar på grunn av usunn livsstil (røyking, alkohol og dårlig ernæring) eller visse behandlingstyper, for eksempel cellegift

Knyttet til forhold utenfor deg

  • skadelig eksponering for sol: sollys og kunstig UV-lys
  • eksponering av huden for ekstreme værforhold (varme, kulde eller vind)

Forholdsregler

De fleste av disse utløsende faktorene kan ikke unngås eller er vanskelige å unngå. Men du kan prøve å endre vaner for å redusere risikoen for at det blir liv i viruset igjen.
Stresshåndtering ved hjelp av idrett, meditering, yoga eller bare ved å bruke tid på deg selv er noen av måtene du kan prøve å unngå nye munnsår på.
Når årstidene skifter, kan leppene tørke veldig raskt og sprekke. Fukting med en salve er det beste forsvaret mot sprukne lepper. Hvis sollys er en utløsende faktor, kan en solblokkeringsstift (SPF 15 eller høyere) være enda bedre.

Kjenn deg selv godt

Det å vite om og kjenne igjen de utløsende faktorene er av stor verdi når man skal håndtere utbrudd. For å gjøre dette kan det være fint å føre en logg der du skriver ned stressnivå, hendelser i dagliglivet, hva du har spist, hvordan du har sovet, og så videre. Ved å finne frem til hendelsene som utøser nye utbrudd, vil du kunne være føre var med å forhindre dem i fremtiden.