Munnsår

Når slutter et munnsår å være smittsomt?

4 minutter med lesing
Når slutter et munnsår å være smittsomt? Når slutter et munnsår å være smittsomt? Når slutter et munnsår å være smittsomt?

Munnsår er små blemmer som vanligvis oppstår på eller rundt leppene og munnen. I de fleste tilfeller vil blemmene sprekke, og det vil oppstå en skorpe som etter hvert faller av. Munnsår er mest smittsomme når de sprekker. Men de er faktisk smittsomme fra du kan føle symptomene rundt munnen, som kiling eller kløe, til de er leget fullstendig.

Fasene for et munnsår

Et munnsår går gjennom fem faser (smittenivå):

  • Fase 1 (+, lavt) – dag 1–2: de første symptomene, som kiling, sårhet og kløe
  • Fase 2 (++, moderat) – dag 2–4: dannelse av væskefylte blemmer
  • Fase 3 (+++, alvorlig) – dag 4–5: blemmene sprekker, væsker seg og gir smertefulle sår
  • Fase 4 (++, moderat) – dag 5–8: uttørking av sårene og skorpedannelse
  • Fase 5 (+, lavt) – dag 8–10: avslutning med leging av huden etter at skorpene faller av

Munnsår er smittsomme i alle faser, men fase 3 er den mest smittsomme på grunn av åpne blemmer som gir fra seg infisert væske. Er munnsår smittsomt? Munnsår er smittsomt fra de første symptomene til avslutning. Fra dag 1–2 er munnsårblemmer fulle av virus som spres gjennom spytt, hud-mot-hud-kontakt eller ved å ta på gjenstander som noen som har viruset også har tatt på. Du kan spre viruset selv om du ikke har noen synlige tegn på munnsår ennå. Dette er likevel mye mindre sannsynlig enn hvis kontakten skjedde mens munnsåret var til stede. Væsken i blemmene inneholder viruset, så derfor er munnsår mest smittsomme når det går hull på blemmene. Den første munnsårepisoden vil generelt skje 2–20 dager etter at man har vært i kontakt med en infisert person.

Hvor lenge er munnsår smittsomt?

Munnsår, som er forårsaket av en type virus som heter herpes, er smittsom til det er helt borte, og det tar vanligvis rundt to uker. Munnsårene er mest smittsomme når det siver væske ut av dem. Når såret har fått skorpe, er risikoen for å videreføre viruset redusert mye, men det betyr ikke at det ikke er smittsomt lenger. Skorpen kan sprekke når du spiser eller smiler, og da kan det lekke ut væske.

Kan jeg gi andre munnsår?

Herpes kan lett føres videre når du har et utbrudd og aktive sår eller blemmer på huden. Samtidig kan herpesviruset spres også uten tegn og symptomer.

Munnsårene er mest smittsomme når det siver væske ut av dem.

Advarsel for babyer og personer med svakt immunsystem

Voksne med munnsår må passe på å ikke kysse babyer og ikke la babyer ta på såret av to årsaker:

  1. Munnsår er vanligvis nokså harmløst, men det kan bli alvorlig hos personer som ennå ikke har et fullt utviklet immunsystem. Immunsystemet beskytter vanligvis kroppen mot infeksjon. En person med svakt immunsystem vil ofte få mer alvorlige infeksjoner enn de fleste andre. Derfor kan munnsår være farlig for babyer på mindre enn seks måneder.
  2. Når babyen er infisert, vil den kunne få munnsår resten av livet.

Samme forholdsregler må tas av personer med hiv og personer som har kreft og får cellegift. Derfor er det særlig viktig å være påpasselig overfor disse gruppene og sette i verk tiltak for å hindre dem i å bli infisert med HSV.

Hvordan kan jeg være så lite smittsom som mulig?

Du bør være minst mulig i kontakt med sårene. Vask alltid hendene etter kontakt med et munnsår for å unngå å spre viruset fra ett sted til et annet, for eksempel til øyne, nese eller negler.

Når du har symptomer på munnsår, bør du også unngå

  • kyssing
  • deling av leppestift, kjøkkenutstyr, glass eller annet som kan ha vært i kontakt med munnsåret
  • idrett som innebærer fysisk kontakt

Frem til blemmene og skorpene er helt borte, må du beskytte deg selv og andre mot infeksjon. Luft- og vanntette munnsårplaster fra COMPEED® bidrar til å forhindre at viruset sprer seg til andre deler av kroppen, og til å beskytte andre.